Årsrapporter

Carlsbergfondets årsrapporter er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C. Fondets regnskab revideres af revisionsfirmaet PwC.

Årsrapporten omfatter primært aktiviteterne knyttet til fondets fire afdelinger:

  • Carlsberg Laboratorium (afdeling A)
  • Carlsbergfondets bevillinger til grundvidenskabelig forskning (afdeling B)
  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (afdeling C)
  • Tuborgfondet (afdeling D)

Årsrapport 2023 (PDF)

Tidligere årsrapporter kan læses i menuen til højre. Tidligere årsrapporter kan rekvireres ved henvendelse til fondet: carlsbergfondet@carlsbergfondet.dk