Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2023  2022  2021  2020  2019
Udbytte fra datterselskaber 741 690
658
648
581
Andre driftsindtægter 19  19 9 9 3
Omkostninger  -191  -105 -103 -98 -54
Resultat før financielle poster  569  604 555 550 543
Finansielleposter, netto 992 -764 814 577 299
Årets resultat før skat af bevillinger 1.562  -160 1.369 1.127 841
Skat - - - -
Årets resultat før bevillinger 1.562 -160 1.369 1.127 841
Bevillinger -806 -832 -758 -713 -535
Årets resultat 756 -992 611 414 307
Årets resultat          
Årets resultat          
Aktiver i alt 53.410 53.150 58.964 49.665 47.562
Grundkapital 3.709 3.709 3.709 3.709 3.418
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 46.949  47.018 52.981  44.156 42.847
Uddelingsramme 1.500 1.250 1.250 1.000 680
Egenkapital i alt 52.158 51.977
57.940 48.865 46.945
Årets resultat          
Årets resultat          
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,37 0,20 0,18 0,20 0,12
Omkostninger i pct. af bevillinger 23,7  12,6 13,6 13,7 10,1