Nøgletal 5 år | Carlsbergfondet

Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2018 2017  2016 2015 2014
Udbytte fra datterselskaber 518,7 324,2 291,1 292,7 260,6
Nedskrivninger i ejendomselskab -48,5 -80,0 - - -
Omkostninger -62,6 47,3 38,6 -33,3 -27,3
Resultat før financielle poster 407,6 196,9 255,1 259,9 242,9
Finansielleposter, netto -112,9 150,0 70,2 -32,5 21,2
Årets resultat før skat af bevillinger 294,7 346,9 325,3 227,3 264,1
Skat - -  - - -
Årets resultat før bevillinger 297,7 346,9  325,3 227,3 264,1
Bevillinger -397,0 279,5  -479,8 -222,3 -220,0
Årets resultat 102,3 67,4 -154,5 5,0 44,1
Årets resultat       num1 num2
Årets resultat       num1 num2
Aktiver i alt 33.782 35.664 30.727 31.640 25.471
Grundkapital 3.136 3.136 3.049 2.968 2.911
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 29.626 31.546 28.137 28.395 22.264
Uddelingsramme 563 500 300    
Egenkapital i alt 33.325 35.182 31.186 31.363 25.175
Årets resultat       num1 num2
Årets resultat       num1 num2
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,19 0,13  0,12 0,11 0,11
Omkostninger i pct. af bevillinger 15,8 16,9 8,0 15,0 12,4