Nøgletal 5 år | Carlsbergfondet

Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr. 2017  2016 2015 2014 2013
Udbytte fra datterselskaber 324,2 291,1 292,7 260,6 207,6
Nedskrivninger i ejendomselskab -80,0 - - - -
Omkostninger 47,3 38,6 -33,3 -27,3 -24,6
Resultat før financielle poster 196,9 255,1 259,9 242,9 183,0
Finansielleposter, netto 150,0 70,2 -32,5 21,2 20,6
Årets resultat før skat af bevillinger 346,9 325,3 227,3 264,1 203,6
Skat -  - - - -
Årets resultat før bevillinger 346,9  325,3 227,3 264,1 203,6
Bevillinger 279,5  -479,8 -222,3 -220,0 -221,1
Årets resultat 67,4 -154,5 5,0 44,1 -17,5
Årets resultat     num1 num2 num3
Årets resultat     num1 num2 num3
Aktiver i alt 35.664 30.727 31.640 25.471 30.543
Grundkapital 3.136 3.049 2.968 2.911 2.845
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 31.546 28.137 28.395 22.264 27.373
Uddelingsramme 500 300      
Egenkapital i alt 35.182 31.186 31.363 25.175 30.218
Årets resultat     num1 num2 num3
Årets resultat     num1 num2 num3
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,13  0,12 0,11 0,11 0,08
Omkostninger i pct. af bevillinger 16,9 8,0 15,0 12,4 11,1