Nøgletal 5 år | Carlsbergfondet

Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2020  2019  2018 2017  2016
Udbytte fra datterselskaber 648 580,7 518,7 324,2 291,1
Nedskrivninger i ejendomselskab - 16,0 -48,5 -80,0 -
Omkostninger -62 -54,2 -62,6 47,3 38,6
Resultat før financielle poster 586 542,5 407,6 196,9 255,1
Finansielleposter, netto 576 298,8 -112,9 150,0 70,2
Årets resultat før skat af bevillinger 1.162 841,3 294,7 346,9 325,3
Skat - - - -  -
Årets resultat før bevillinger 1.162 841,3 297,7 346,9  325,3
Bevillinger -713 -534,7 -397,0 279,5  -479,8
Årets resultat 449 306,6 102,3 67,4 -154,5
Årets resultat          
Årets resultat          
Aktiver i alt 49.665 47.562 33.782 35.664 30.727
Grundkapital 3.709 3.418 3.136 3.136 3.049
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 44.156  42.847
29.626 31.546 28.137
Uddelingsramme 1.000 680 563 500 300
Egenkapital i alt 48.865 46.945 33.325 35.182 31.186
Årets resultat          
Årets resultat          
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,13 0,12 0,19 0,13  0,12
Omkostninger i pct. af bevillinger 8,7 10,1 15,8 16,9 8,0