Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2022  2021  2020  2019  2018
Udbytte fra datterselskaber 690 658 648 580,7 518,7
Nedskrivninger i ejendomselskab 19  - - 16,0 -48,5
Omkostninger  -105  -103 -62 -54,2 -62,6
Resultat før financielle poster  604  555 586 542,5 407,6
Finansielleposter, netto -764 814 576 298,8 -112,9
Årets resultat før skat af bevillinger -160  1.369 1.162 841,3 294,7
Skat - - - -
Årets resultat før bevillinger -160 1.369 1.162 841,3 297,7
Bevillinger -832 -758 -713 -534,7 -397,0
Årets resultat -992 611 449 306,6 102,3
Årets resultat          
Årets resultat          
Aktiver i alt 53.150 58.964 49.665 47.562 33.782
Grundkapital 3.709 3.709 3.709 3.418 3.136
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 47.018  52.981
44.156  42.847
29.626
Uddelingsramme 1.250 1.250 1.000 680 563
Egenkapital i alt 51.977 57.940
48.865 46.945 33.325
Årets resultat          
Årets resultat          
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,20 0,13 0,20 0,12 0,19
Omkostninger i pct. af bevillinger 12,6  13,6 13,7 10,1 15,8