Til bevillingsoversigt

"Freden der ikke var. Om danskernes kolde krig"

Publication

Summary

Formålet med bogen er at beskrive, hvad den kolde krig kom til at betyde for den danske befolkning gennem hele den kolde krigs udstrækning, dvs. fra den blokopdelte verdens etablering i slutningen af 1940’erne frem til Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Samtidig er det formålet at give perspektiver på det danske samfund, der kom ud på den anden side af den kolde krig. Det handler om Danmarks vej ind i den kolde krig og Danmarks sikkerhedspolitiske stillingtagen, men også om kulturkampe, undergangsvisioner og fremtidshåb i årtierne fra 1940’erne til 1980’erne samt om bl.a. overvågningssamfundet, amerikanisering, atomkultur og miljøbevidsthed. Bogen udgives på forlaget Gyldendal i september 2023. Ca. 550 sider, rigt illustreret.