Fellowship for Scholars At Risk from Ukrainian Universities (SARU)

Name of applicant

Vivian Tos Lindgaard

Title

Coordinator of Scholars of Risk (SAR) - Danish section

Institution

University of Copenhagen / Scholars of Risk (SAR) - Danish section

Amount

DKK 5,000,000

Year

2022

Type of grant

Strategic Grants

Summary

Et Scholars At Risk Fellowship skal give forskere med ansættelse ved Ukrainske universiteter, der er på flugt grundet krigen, mulighed for at fortsætte deres forskningsaktiviteter på danske universiteter, så de i videst muligt omfang kan bistå et fremtidigt genopbygningsarbejde i Ukraine. Dette initiativ skal ses i sammenhæng med andre initiativer på de danske universiteter, der har til formål at hjælpe forskere i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Afhængig af omfanget af støtte, der tildeles ordningen fra private og offentlige fonde, kan den på sigt blive udvidet til også at omfatte ph.d.-studerende. Bevillingen udmøntes af den danske sektion af Scholars At Risk (SAR), der siden 2018 har modtaget forfulgte forskere. Københavns Universitet er koordinator for den danske sektion af Scholars At Risk og vil også varetage administrativ koordination i forhold til denne bevilling med inddragelse af de øvrige medlemmer af SAR og bevillingsgiver. Udover at fremme den akademiske frihed hjælper SAR med at finde forskningsophold til forfulgte forskere i en tidsbegrænset periode hos medlemsinstitutionerne. Alle universiteter i Danmark samt Institut for Menneskerettigheder og Institut for Internationale Studier (DIIS) er medlemmer af SAR. Senest er Danske Studerendes Fællesråd blevet medlem. Et SARU-fellowship kan søges af flygtede aktive forskere tilknyttet en forskningsinstitution i Ukraine eller af medlemsinstitutionerne af SAR Danmark ved at sende en ansøgning til den danske SAR sektion. Alle ansøgninger vil blive screenet af den danske SAR sektion for at sikre, at de lever op til de grundlæggende betingelser for tildeling af stipendiet.

Back to listing page