Brecht og danskerne

Name of applicant

Henrik Borberg (Forlaget Multivers ApS)

Title

Forlægger, adm. direktør

Institution

None

Amount

DKK 185,000

Year

2022

Type of grant

Publication

Summary

"Brecht og danskerne. Fra premieren på ”Laser og Pjalter” i 1930 til Ruth Berlaus død i 1974. Hans Chr. Nørregaard (1943-2019) var en internationalt anerkendt ekspert på sit felt, blev ofte opsøgt af udenlandske Brecht-forskere og deltog gentagne gange i konferencer i udlandet, i reglen som inviteret taler – således også i Brecht-Haus i Berlin. Hans efterladte manuskript, som forelå helt gennemarbejdet ved hans død handler naturligvis om Bertolt Brecht, men det handler også om danskerne i et omfang og i en dybde, som gør det til en vigtigt stykke dansk teater- og kulturhistorie, i særdeleshed om 1930’erne. ""Værket er helt igennem pålideligt i sine informationer, og det er præcist i sine vurderinger. Og grænsen mellem det ene og det andet er stedse klart markeret."" Prof. Per øhrgaard."

Back to listing page