Dansk Historikermøde 2023

Name of applicant

Nina Koefoed

Title

Associate Professor

Institution

Aarhus University

Amount

DKK 30,000

Year

2023

Type of grant

Conferences

Summary

Dansk Historiker møde afholdes hvert andet år og fungerer som historiefagets centrale mødeplads på tværs af institutioner og forskningstemaer. Historikermødets hovedformål er således: • At være stedet hvor fagets grænser og metodiske nyudviklinger udforskes og diskuteres • At fastholde og udvikle den faglige dialog mellem historikere i Danmark på tværs af emnekredse • At være mødestedet for historikere fra universiteter, museer, arkiver samt andre forskningsinstitutioner • At etablere en dialog mellem forskellige forskergenerationer På Dansk Historikermøde 2023 sætter vi fokus på nogle af de store udfordringer, historiefaget står over for med keynotes, paneler, roundtables og postersessioner.

Back to listing page