Dansk videnskabshistorie

Name of applicant

Karen Skovgaard-Petersen /DSL

Institution

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Amount

DKK 6,000,000

Year

2020

Type of grant

Strategic Grants

What?

Projektets formål er at opbygge en videnskabshistorisk tekstportal med tekster og korrespondance af danske naturvidenskabsmænd fra middelalderen til det 20. årh. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Niels Bohr Arkivet

Why?

I løbet af det 20. årh. udkom en række store udgaver af værker af Tycho Brahe, Niels Stensen, Ole Rømer, H.C. Ørsted m.fl. Disse udgaver repræsenterer alle værdifulde videnskabshistoriske indsatser. Men udgaverne risikerer at blive tabt af syne i både dansk og international forskning, hvis ikke de bliver gjort frit tilgængelige online. Ved at blive udgivet på den planlagte portal og forsynet med nyskrevne introduktioner af moderne videnskabshistorikere, vil teksterne for alvor kunne komme i spil i moderne videnskabshistorisk forskning. Portalen vil desuden rumme nye udgaver af tekster af danske videnskabsmænd og -kvinder. I første omgang vil det dreje sig om Niels og Harald Bohrs brevveksling, der giver et enestående indblik i brødrenes videnskabelige og politiske diskussioner.

How?

Teksterne vil blive indlemmet på Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tekstplatform i et fælles format, der dels vil muliggøre tværgående undersøgelser, dels vil sikre en bæredygtig vedligeholdelse. Teksterne vil blive ledsaget af nyskrevne introduktioner på dansk og engelsk. Det filologiske og editionstekniske arbejde vil primært ligge hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og den naturvidenskabsfaglige og -formidlende indsats primært hos Niels Bohr Arkivet.

Back to listing page