Hvor finder man energien i den arktiske vinter? En undersøgelse af betydningen af fedtrige dyreplankton

Name of applicant

Eva Friis Møller

Institution

Aarhus University

Amount

DKK 250,000

Year

2020

Type of grant

Field Trips / Research Stays >100,000

Summary

Hvorfor er nogle områder i havet mere produktive og vigtigere for biodiversiteten end andre? I dette projekt arbejder vi med den hypotese at fedtrige dyreplankton spiller en vigtig rolle som transportører af energi i tid og rum. Effekten vil være særlig tydelig i arktiske områder hvor lyset er væk store dele af året, og der derfor ikke er nogen planteproduktion, som er den grundlæggende energikilde i økosystemet. Alt liv vil derfor afhænge af den energi, der er oplagret. Vi forventer derfor at områder hvor dyreplankton koncentreres om vinteren vil have en særlig betydning for højere trofiske niveauer. Dette vil være en funktion af sommerens planteproduktion, zooplanktons livcyklus og effekten af havstrømme.

Back to listing page