Hverdagsreligion blandt migranter i Danmark. Forandringens flertydighed

Name of applicant

Lise Galal

Institution

Roskilde University

Amount

DKK 879,980

Year

2021

Type of grant

Monograph Fellowships

What?

Hvorfor er det vigtigt for Sameh, at træværket i den Koptisk Ortodokse Kirke i Taastrup ligner dét, han kender fra Cairo? Hvad betyder det for Helenas tro, at hun drømmer om et selvstændigt Assyrien? Hvad finder Amina i den muslimske pigeklub, som hun ikke finder i moskeen? Og hvorfor lytter Michael til koptiske prædikener online, i stedet for at gå i kirken? - Sådanne spørgsmål til migranters religiøse hverdagspraksis afspejler, at tro betyder noget forskelligt for mennesker med migrantbaggrund i Danmark i dag. Nogle praksisser forandres, andre opretholdes, mens den enkelte forsøger at skabe sammenhæng og mening med livet i et nyt land. Det er dét, denne bog handler om ved at sætte fokus på migration og religion som hverdagspraksis.

Why?

Når det kommer til studier af religion og migration har religionsforskningen i Danmark især bidraget med udforskning af religiøse verdensbilleder, ritualer og institutionalisering af migrantreligion, mens kultur- og minoritetsforskningen har haft fokus på religiøse identiteter og kategoriseringer i processer af grænsedragning. Hvordan religion leves som integreret del af migranters levede liv er til gengæld underbelyst i en dansk sammenhæng. Monografien yder derfor et væsentligt bidrag ved at nuancere og modvirke entydige generaliseringer og ved at invitere til samtale med frem for debat om det troende menneske.

How?

Monografien er baseret på et omfattende etnografisk materiale, der blandt andet består af interviews med og feltarbejde blandt kristne og muslimske migranter med oprindelse i Mellemøsten. Bogen anlægger et tværvidenskabeligt og levet religionsperspektiv på den enkelte migrants religiøse erfaringer og hverdagspraksisser i Danmark i dag. Ved at anlægge en subjektnær tilgang til krydsfeltet mellem religion og migration gives nye svar på samspillet mellem kontinuitet og forandring i migrantliv.

Back to listing page