Forskningsophold ved University of Mauritius og National Archives, Cape Town

Name of applicant

Preben Kaarsholm

Title

Professor

Institution

Roskilde University

Amount

DKK 96,000

Year

2022

Type of grant

Field Trips / Research Stays < 100,000

Summary

Projektet sigter mod at skabe ny viden om danske skibe og danskeres deltagelse i slavehandel fra Indien i det 18. og tidlige 19. århundrede, hvor manglen på tilgængelige og pålidelige kilder har ført til uenighed om omfanget og karakteren af deltagelsen. Projektet søger i samarbejde med forskere på University of Mauritius at fremdrage nyt kildemateriale ved at fokusere på de forskellige sektorer af handelen mellem de danske kolonier i Indien og Cape Town. Her udgjorde Mauritius en vigtig mellemstation på vejen, og Cape Town var formidlingspunkt for mellemhandel fra det Indiske Ocean til Atlanten. Arkivsamlinger i Mauritius og Cape Town rummer righoldigt materiale om slavehandlen fra Indien, som ikke tidligere er blevet udforsket i sammenhæng og med særligt henblik på den danske handel.

Back to listing page