Til bevillingsoversigt

Forskningsrejse til University of Oxford

Field Trips / Research Stays

Summary

Tre måneders ophold ved Department of The History of Art, University of Oxford, for arkivresearch, deltagelse i festivallen Photo Oxford, kollegasparring og netværksskabelse i forbindelse med to forskningsprojekter om fotografi: A. En engelsksproget bog med arbejdstitlen Democratizing the Sensuous. A Socio-Aesthetical Take on Photography, som først og fremmest handler om familie- og hverdagsfotografiet i perioden fra efter 2. Verdenskrig til i dag som en af de mest udbredte, betydningsfulde og samtidig mindst udforskede visuel-kultur-fænomener. B. En sammenlignende undersøgelse af engelsk og nordisk fotografikultur 1880-1930 med henblik på at synliggøre det relativt store antal kvindelige, professionelle fotografer i Norden i perioden.