Forskningsrejse til University of Oxford

Navn på bevillingshaver

Mette Sandbye

Institution

University of Copenhagen

Beløb

DKK 43,376

År

2021

Bevillingstype

Field Trips / Research Stays < 100,000

Resumé

Tre måneders ophold ved Department of The History of Art, University of Oxford, for arkivresearch, deltagelse i festivallen Photo Oxford, kollegasparring og netværksskabelse i forbindelse med to forskningsprojekter om fotografi: A. En engelsksproget bog med arbejdstitlen Democratizing the Sensuous. A Socio-Aesthetical Take on Photography, som først og fremmest handler om familie- og hverdagsfotografiet i perioden fra efter 2. Verdenskrig til i dag som en af de mest udbredte, betydningsfulde og samtidig mindst udforskede visuel-kultur-fænomener. B. En sammenlignende undersøgelse af engelsk og nordisk fotografikultur 1880-1930 med henblik på at synliggøre det relativt store antal kvindelige, professionelle fotografer i Norden i perioden.

Tilbage til oversigtssiden