Measuring innovation – With a company or customer centric view?

Name of applicant

Helle Alsted Søndergaard

Title

Associate Professor

Institution

Aarhus University

Amount

DKK 98,550

Year

2022

Type of grant

Field Trips / Research Stays < 100,000

Summary

Forskningsbesøget har til formål at opstarte et samarbejde mellem to forskningsgrupper på AU og Carlos III universitetet i Madrid, der begge er involveret i at indsamle og formidle nationale data i konsortiet the Innovation Index. Innovation Index er et nyere internationalt forskningssamarbejde mellem universiteter fra flere lande og måler kunders vurdering af virksomheders innovationsevne. Vi ønsker at sammenligne index resultaterne med traditionelle innovationsmål, der måler virksomheders selvrapporterede innovationsaktiviteter og potentielt opnå et mere retvisende mål for innovationsevne.

Back to listing page