Measuring innovation – With a company or customer centric view?

Navn på bevillingshaver

Helle Alsted Søndergaard

Titel

Associate Professor

Institution

Aarhus University

Beløb

DKK 98,550

År

2022

Bevillingstype

Field Trips / Research Stays < 100,000

Resumé

Forskningsbesøget har til formål at opstarte et samarbejde mellem to forskningsgrupper på AU og Carlos III universitetet i Madrid, der begge er involveret i at indsamle og formidle nationale data i konsortiet the Innovation Index. Innovation Index er et nyere internationalt forskningssamarbejde mellem universiteter fra flere lande og måler kunders vurdering af virksomheders innovationsevne. Vi ønsker at sammenligne index resultaterne med traditionelle innovationsmål, der måler virksomheders selvrapporterede innovationsaktiviteter og potentielt opnå et mere retvisende mål for innovationsevne.

Tilbage til oversigtssiden