Køn i historie, teori og aktivisme

Name of applicant

Louise Fabian

Title

Associate Professor

Institution

Aarhus University

Amount

DKK 765,216

Year

2022

Type of grant

Monograph Fellowships

Summary

Monografien foretager en idéhistorisk udforskning, kortlægning og samtænkning af kønnenes, kønsaktivismens, og de feministiske teoriers idéhistorie. Ud fra en grundlæggende interesse i forholdet mellem teoriudvikling og praksiskontekster udforskes interaktionerne mellem sociale bevægelser, hverdagsaktivisme, politiske kulturprodukter og udviklingen af teorier, aktørpositioner og politikformer. Der foretages en systematisk undersøgelse af skiftende feministiske teoritraditioners idéhistorie og demonstreres, hvordan feministiske teorier og kønsteorier har påvirket vidensområder såsom historiografi, erkendelsesteori, humanistisk klimaforskning og politisk teori.

Back to listing page