Køn i historie, teori og aktivisme

Navn på bevillingshaver

Louise Fabian

Titel

Associate Professor

Institution

Aarhus University

Beløb

DKK 765,216

År

2022

Bevillingstype

Monograph Fellowships

Resumé

Monografien foretager en idéhistorisk udforskning, kortlægning og samtænkning af kønnenes, kønsaktivismens, og de feministiske teoriers idéhistorie. Ud fra en grundlæggende interesse i forholdet mellem teoriudvikling og praksiskontekster udforskes interaktionerne mellem sociale bevægelser, hverdagsaktivisme, politiske kulturprodukter og udviklingen af teorier, aktørpositioner og politikformer. Der foretages en systematisk undersøgelse af skiftende feministiske teoritraditioners idéhistorie og demonstreres, hvordan feministiske teorier og kønsteorier har påvirket vidensområder såsom historiografi, erkendelsesteori, humanistisk klimaforskning og politisk teori.

Tilbage til oversigtssiden