VIDEN FOR EN BEDRE FREMTID

Vi støtter fri grundforskning

Siden 1876 har Carlsbergfondet støttet grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Størstedelen af vores bevillinger gives i fri konkurrence efter åbne opslag. Opslagene henvender sig til forskere med tilknytning til de danske forskningsmiljøer på alle niveauer af karrierestigen. Vi uddeler også midler til forskningsformidling gennem åbne opslag.

Læs om vores forskningsstøtte

Formål og historie

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde - grundlagt i 1876 af brygger J.C. Jacobsen.

Siden dengang har Carlsbergfondet haft som primært formål at sikre det langsigtede, engagerede ejerskab af Carlsberg A/S samt at uddele midler til almennyttige formål, herunder særligt til dansk grundforskning.

Med oprettelsen af Carlsbergfondet ville J.C. Jacobsen lade en stor del af fortjenesten fra sit bryggeri Carlsberg komme almenheden til gode. Dette skulle ske gennem støtte til dansk grundforskning, som han var stærkt fascineret af og overbevist om ville give langsigtet værdi til samfundet.  

Sammen med fondene Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet, de to museer Ny Carlsberg Glyptotek og Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum samt Carlsberg Laboratorium og Carlsberg A/S udgør Carlsbergfondet i dag Carlsbergfamilien. 

 

Uddelinger 2023

Carlsbergfondets samlede bevillinger i 2023 beløb sig til 806 mio. kr. De samlede bevillinger fordelte sig som følger:

Carlsberg Laboratorium (Afdeling A)

61

mio. kr.

Støtte til grundvidenskabelige formål (Afdeling B)

593

mio. kr.

Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum (Afdeling C)

26

mio. kr.

Tuborgfondet (Afdeling D)

126

mio. kr.

Fremgang og flotte resultater i 2023

Samlet uddelte Carlsbergfondet 800 mio. kr. til almennyttige formål i 2023. Heraf gik næsten 600 mio. kr. til fri grundforskning indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, mens 73,5 mio. kr. blev uddelt til nye pionercentre. Et udbytte fra aktierne i Carlsberg A/S på mere end 750 mio. kr. samt et afkast på fondets frie investeringer på næsten 1 mia. kr. betyder endvidere, at fondet kan fastsætte en historisk høj bevillingsramme på knap 700 mio. kr. frem til 2026.

Læs Carlsbergfondets Årsrapport 2023

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.