Retningslinjer for bevillinger

Har du en bevilling fra Carlsbergfondet eller Carlsberg Mindelegat skal du følge de til enhver tid gældende retningslinjer.

Publiceret:

01.05.2024

Når du har modtaget en bevilling, skal al kommunikation vedrørende din bevilling, herunder din afrapportering, foregå via CF-Grant portalen.

Se retningslinjer nedenfor.

Retningslinjer

Newsletter

Are you a researcher and interested in news related to our calls and grants? Or do you want to keep up with news about the foundation? Then sign up for one of our newsletters here.