Ansøgningsproces Carlsberg Mindelegat

Proces for ansøgninger til Carlsberg Mindelegat.

Publiceret:

01.05.2024

Kort tid efter indsendelsen af ansøgningen modtager ansøgeren pr. e-mail en bekræftelse på, at Carlsbergfondet har registreret ansøgningen.

Ansøgeren vil kunne finde en komplet ansøgning som en samlet pdf-fil i ansøgnings- og bevillingssystemet ”CF-Grant”.

Generel behandling af ansøgninger

  • Alle ansøgninger behandles fortroligt
  • Ansøgninger gennemgås for at sikre, at de overholder ovenstående generelle og specifikke krav
  • Hvis en ansøgning ikke overholder de generelle og specifikke krav, afvises ansøgningen administrativt

Behandling af ansøgninger 

  • Ansøgninger vurderes af et bedømmerpanel bestående af interne fagkyndige på baggrund af kriterier fastsat af Carlsberg Mindelegats bestyrelse
  • Ansøgninger indstilles af bedømmerpanelet til endelig beslutning hos Carlsbergfondets direktør og Videnskabernes Selskabs repræsentant i Carlsberg Mindelegats bestyrelse

Ansøgere modtager besked om beslutningen i form af enten et bevillingsbrev eller et afslag inden for tre måneder fra ansøgningsfrist.