Ansøgningsproces Forskningsformidling

Proces for ansøgninger til Forskningsformidling.

Publiceret:

01.05.2024

Kort tid efter indsendelsen af ansøgningen modtager ansøgeren pr. e-mail en bekræftelse på, at Carlsbergfondet har registreret ansøgningen.

Ansøger vil kunne finde sin komplette ansøgning som en samlet pdf-fil i ansøgnings- og bevillingssystemet ”CF-Grant”.

Generel behandling af ansøgninger

  • Alle ansøgninger behandles fortroligt
  • Alle ansøgninger gennemgås i fondssekretariatet for at sikre, at de overholder de generelle og specifikke krav 
  • Hvis en ansøgning ikke overholder de generelle og specifikke krav, afvises ansøgningen administrativt

Behandling af ansøgninger

  • Ansøgninger vurderes af et bedømmelsespanel bestående af eksterne og interne fagkyndige på baggrund af kriterier fastsat af Carlsbergfondets bestyrelse
  • Ansøgningerne indstilles af bedømmelsespanelet til endelig beslutning hos fondsbestyrelsen

Ansøgere modtager besked om beslutningen i form af enten et bevillingsbrev eller et afslag medio juni for ansøgninger med frist den 1. marts og medio november for ansøgninger med frist den 1. september.