Vurderingskriterier Carlsberg Mindelegat

Publiceret:

01.05.2024

Ansøgninger til Carlsberg Mindelegat vurderes af et bedømmerpanel bestående af interne fagkyndige på baggrund af kriterier fastsat af Carlsberg Mindelegats bestyrelse. Panelet indstiller ansøgninger til endelig beslutning hos Carlsbergfondets direktør og Videnskabernes Selskabs repræsentant i Carlsberg Mindelegats bestyrelse.

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
  • Kvalifikationer hos ansøger samt hos eventuelle samarbejdspartnere
  • Sammenhæng mellem valg af formidlingsformat(er) og projektets formål og definerede målgruppe(r)
  • Projektets plan og realiserbarhed
  • Projektets relevans og faglige kvalitet, herunder involvering af og samarbejde med professionelle formidlere
  • Projektets tilgængelighed, rækkevidde og forventede effekt i forhold til definerede målgruppe(r) samt plan for evaluering af projekt