Vurderingskriterier Forskningsformidling

Publiceret:

01.05.2024

Ansøgninger til Forskningsformidling vurderes af et bedømmerpanel bestående af eksterne og interne fagkyndige. Panelet vurderer ansøgningerne på baggrund af nedenstående kriterier fastsat af Carlsbergfondets bestyrelse.

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
  • Kvalifikationer hos ansøger og/eller ansøgerinstitution samt hos eventuelle samarbejdspartnere
  • Sammenhæng mellem valg af formidlingsformat(er) og projektets formål og definerede målgruppe(r)
  • Projektets plan og realiserbarhed
  • Projektets relevans og faglige kvalitet, herunder involvering af og samarbejde med videnskabelige fagligheder
  • Projektets tilgængelighed, rækkevidde og forventede effekt i forhold til definerede målgruppe(r) 
  • Plan for evaluering af projekt, herunder opstilling af relevante KPI’er