Vurderingskriterier Løbende opslag

Publiceret:

01.05.2024

Ansøgninger til dette virkemiddel vurderes af Carlsbergfondets bestyrelse ud fra følgende kriterier.

Ansøgning

 • Foreligger der en klar og relevant problemstilling?
 • Er ansøgningen skrevet på et tydeligt sprog?

Virkemiddel

 • Er formålet med virkemidlet opfyldt i tilstrækkelig grad?

Videnskabelig kvalitet

 • Originalitet og gennembrud:
  • Er projektet originalt?
  • Giver projektet mulighed for videnskabeligt gennembrud i feltet?

 • Kvalitet af videnskabelig tilgang
  • Er den videnskabelige tilgang af høj kvalitet?
  • Er den videnskabelige tilgang banebrydende?
  • Er tilgangen internationalt konkurrencedygtig?

 • Projektets gennemførlighed
  • Er metodologien relevant?
  • Er projektplanen realistisk?
  • Er der væsentlige risikofaktorer i forhold til gennemførlighed?

Ansøgers kvalifikationer

 • Har ansøgeren opnået fremragende resultater i forhold til karriereniveau?
 • Har ansøgeren demonstreret evne til at udføre nytænkende forskning?