Vurderingskriterier Semper Ardens

Publiceret:

01.05.2024

Ansøgninger til Semper Ardens vurderes af eksterne bedømmere og efterfølgende af Carlsbergfondets bestyrelse.

EKSTERN

Ansøgninger til dette virkemiddel vurderes først af eksterne bedømmere og derefter Carlsbergfondets bestyrelse. 

De eksterne bedømmere vurderer ansøgningen ud fra fire kriterier, der tildeles A, B eller C:

1. Projektets originalitet og gennemslagskraft

 1. Projektet er særdeles originalt og kan potentielt føre til videnskabelige gennembrud inden for det pågældende område
 2. Projektet er solidt og forventes at lede til ny indsigt på det pågældende område men med begrænset gennemslagskraft 
 3. Projektets originalitet og gennemslagskraft er begrænset

2. Kvaliteten af den videnskabelige tilgang

 1. Den videnskabelige tilgang er af ekstraordinær kvalitet og banebrydende
 2. Den videnskabelige tilgang er solid og vurderes at være konkurrencedygtig på internationalt niveau
 3. Den videnskabelige tilgang vurderes ikke at være konkurrencedygtig på internationalt niveau

3. Projektets gennemførlighed

 1. Metodologien og den overordnede projektplan er solid og indeholder ingen væsentlige risikofaktorer i forhold til projektets gennemførlighed
 2. Metodologien og den overordnede projektplan er solid men indeholder nogle risikofaktorer, der ikke er fuldt ud adresserede
 3. Metodologien og den overordnede projektplan indeholder store mangler, der rejser tvivl om projektets gennemførlighed 

4. Ansøgers kvalifikationer

 1. Ansøgeren har opnået fremragende resultater i forhold til karriereniveau og har demonstreret evne til at udføre nytænkende forskning.
 2. Ansøgeren har opnået solide resultater og har ydet vigtige bidrag inden for det pågældende område
 3. Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer er gennemsnitlige til under gennemsnittet på det pågældende område 

5. Konklusion

De eksterne bedømmere giver en samlet konklusion, der opsummerer de væsentligste styrker og svagheder i ansøgningen.

BESTYRELSEN

Ansøgning

 • Foreligger der en klar og relevant problemstilling?
 • Er ansøgningen skrevet på et tydeligt sprog?

Virkemiddel

 • Er formålet med virkemidlet opfyldt i tilstrækkelig grad?

Videnskabelig kvalitet

 • Originalitet og gennembrud:
  • Er projektet originalt?
  • Giver projektet mulighed for videnskabeligt gennembrud i feltet?

 • Kvalitet af videnskabelig tilgang
  • Er den videnskabelige tilgang af høj kvalitet?
  • Er den videnskabelige tilgang banebrydende?
  • Er tilgangen internationalt konkurrencedygtig?

 • Projektets gennemførlighed
  • Er metodologien relevant?
  • Er projektplanen realistisk?
  • Er der væsentlige risikofaktorer i forhold til gennemførlighed?

Ansøgers kvalifikationer

 • Har ansøgeren opnået fremragende resultater i forhold til karriereniveau?
 • Har ansøgeren demonstreret evne til at udføre nytænkende forskning?
 • Har ansøgeren været i stand til at tegne sit felt og udvikle det?
 • Hvor der søges om støtte til videnskabeligt personale. Har ansøgeren demonstreret evner til lederskab, vejledning, og mentorskab (f.eks. forskningsgruppe, internationale samarbejder, ledelseskursus)?