Vurderingskriterier

Forskningsformidling

Vurderingskriterier for Forskningsformidling


  • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
  • Kvalifikationer hos ansøger og/eller ansøgerinstitution samt hos eventuelle samarbejdspartnere
  • Sammenhæng mellem valg af formidlingsformat(er) og projektets formål og definerede målgruppe(r)
  • Projektets plan og realiserbarhed
  • Projektets relevans og faglige kvalitet, herunder involvering af og samarbejde med videnskabelige fagligheder
  • Projektets tilgængelighed, rækkevidde og forventede effekt i forhold til definerede målgruppe(r) 
  • Plan for evaluering af projekt, herunder opstilling af relevante KPI’er