formidling og publicering

Formidling af din forskning

Carlsbergfondet ønsker at udbrede kendskabet til forskning og videnskab i samfundet. Vi modtager derfor gerne henvendelser fra vores bevillingshavere, når væsentlige og formidlingsegnede forskningsresultater publiceres i bøger eller videnskabelige tidsskrifter. Relevant information såsom abstrakt, artikel, monografi, pressemateriale etc. sendes til cfgrant@carlsbergfoundation.dk. Vi vurderer herefter, om resultaterne kan omsættes til formidling, der passer til vores formater, platforme og målgrupper. 

Kreditering

I forbindelse med interviews og ved kontakt med journalister og medier om din forskning opfordrer vi til, at du oplyser, at din forskning er støttet af Carlsbergfondet. Det skal desuden gerne tydeligt fremgå i peer-reviewed publikationer, konference-proceedings, monografier og evt. anden formidlingsaktivitet, at din forskning er støttet af fondet.

Ved omtale af Carlsbergfondet skal du være opmærksom på:

• Fondets stavemåde er: Carlsbergfondet – ikke Carlsbergfonden

• Stavemåde på engelsk er: Carlsberg Foundation

• Fondet støtter eller uddeler. Fondet sponsorerer eller donerer ikke

Carlsbergfondets logo

Carlsbergfondets logo skal gerne bruges i forbindelse med præsentationer af din forskning og ved videnskabelig publicering hvis muligt.

Download dansk og engelsk version af Carlsbergfondets logopakke

Logo kan downloades til hhv. mørk eller lys baggrund.

Pantone-koden for den grønne farve: 5535

Ved præsentationer af fondet kan følgende standardtekst benyttes:

Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske forskere samt udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskningsmiljø.

Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876.