Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen blev oprettet den 2. april 1992 og har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Instituttet har til huse i Plaka nedenfor østskråningen af Akropolis i en smuk neoklassicistisk bygning fra det 20. århundredes begyndelse. Bygningen, der blev indviet i forbindelse med instituttets og H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 1993, er en gave skænket af Carlsbergfondet. Carlsbergfondet og Det Danske Institut i Athen har i dag stadig et tæt samarbejde.

Både forskningsinstitution og kulturinstitut

Det Danske Institut i Athen er en almennyttig, selvejende institution under Ministeriet for Uddannelse og Forskning. Instituttet opfylder sit formål ved at danne ramme om konferencer, ph.d.– og efteruddannelseskurser. Stedet fungerer også som base for uddannelse og forskning, hvor forbindelsen til hjemlige uddannelsesinstitutioner er tæt. Hvert år tilbyder instituttet ophold og undervisningsforløb for danske universitetsstuderende, postdoc’er samt kunstnere, ligesom det modtager besøg af grupper på ekskursion og formidler adgang til museer og arkæologiske områder.

Desuden afholder instituttet åbne kulturelle arrangementer. Det kan være foredrag på et internationalt sprog, film, koncerter eller udstillinger.

Instituttets forskningsbibliotek, Nordisk Bibliotek, blev indviet i 1995 og tager især sigte på arkæologi og studier af antikkens kultur. De fire nordiske landes institutter (Danmark, Finland, Norge og Sverige) driver biblioteket i fællesskab. Derudover råder instituttet over et antal aktiver og samlinger

Læsesalen på Nordisk Bibliotek

Naboejendom og gæstehuse til ophold

To år efter indvielsen blev Det Danske Institut i Athen i 1995 udvidet med naboejendommen Herefondos 12. Denne bygning blev ligeledes skænket af Carlsbergfondet. Ejendommen blev renoveret som gæstehus med to dobbeltsengs-værelser og et værelse ensuite. I oktober 2000 blev en ny bygning indviet med auditorium og kontorer i tilknytning til de to ældre huse. Instituttet råder desuden over en lejlighed med fire små gæsteværelser. Lejligheden ligger ti minutters gang fra instituttet, syd for Akropolis og tæt ved Nordisk Bibliotek og de øvrige nordiske institutter. 

Ophold på instituttet kan søges af personer med et projekt inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner, samt af kunstnere. Der er desuden stipendier til forfattere og gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur. Instituttet ser gerne, at forskere ansøger om længerevarende ophold.


Herofondes 12, gården med skulpturen Jason af Jette Wohlert

Bestyrelse og administration

Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen består af ni medlemmer, som udpeges af en række danske universiteter, ministerier og Nationalmuseet. Bestyrelsen tager efter indstilling fra direktøren stilling til ansøgninger om længerevarende ophold på instituttet. Den daglige ledelse og administration varetages af direktør og lektor, ph.d. Mogens Pelt.