Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien. Instituttet fungerer som et attraktivt og inspirerende forsknings- og arbejdssted og en unik ramme om koncerter, udstillinger og konferencer med både dansk, italiensk og international appel.

Siden 1967 har instituttet haft til huse i en enestående bygning i Valle Guilia skænket af Carlsbergfondet, som gennem mange år har støttet instituttet med bevillinger til forskningsprojekter, stipendier og legater.

Instituttets aktiviteter

Instituttet opfylder sit formål ved fortrinsvis at huse danske forskere og kunstnere med studieformål i Italien. Her udføres forskning og studier først og fremmest inden for områderne arkæologi, filologi, historie, kirke-, kunst-, litteratur- og musikhistorie, samt billedkunst, fotografi, arkitektur og musik. Også andre videnskabelige og kunstneriske områder kan begrunde ophold ved instituttet. Sammen med de andre nordiske institutter i Rom har instituttet blandt andet taget initiativ til mange udgravningsprojekter.

Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter og udstillinger i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde. Disse aktiviteter, som ofte sker i samarbejde med danske og italienske institutioner, henvender sig til de internationale faglige miljøer og italienske kolleger. Andre arrangementer gennemføres i samarbejde med lærere i dansk ved italienske universiteter med særlig henblik på studerende i dansk og nordiske sprog. De fleste arrangementer er dog åbne for alle interesserede.

Instituttet har også et forskningsbibliotek, der indeholder henved 20.000 titler (tidsskrifter, bøger, noder, e-ressourcer). Samlingen dækker fagområder inden for antikken (klassisk arkæologi, historie), filologi (klassisk, middelalderlig, humanistisk), italiensk topografi, kunsthistorie og desuden musik. Siden instituttets oprettelse har Carlsbergfondet løbende bevilliget midler til indkøb af værker til forskningsbiblioteket.

Carlsbergfondet og Det Danske Institut

Lige siden Carlsberg bryggeriets og Carlsbergfondets stifter, brygger J.C. Jacobsen, i midten af 1800-tallet tog på rejser til Rom, har Carlsbergfondet knyttet stærke bånd til den italienske hovedstad. Brygger Jacobsens rejser stimulerede og inspirerede ham både intellektuelt og kulturelt. Blandt hans rejsemål var Rom det foretrukne, og han besøgte den smukke by otte gange. Bryggerens første tur til Rom var i 1862 sammen med sin søn Carl, da han var blot 20 år. Carl kunne i Rom dyrke sin store passion for kunst, mens J.C. Jacobsen kunne nyde en overflod af historiske minder, kunst, smuk natur og det unikke gadeliv.

Bryggeren døde i Rom i 1887, og Carlsbergfondet sendte allerede i 1896 den første historiker til Rom. Siden har fondet støttet en række forskningsprojekter i Rom og, med udgangspunkt i brygger Jacobsens lidenskab for byen, investeret i at udvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien. Gennem første halvdel af 1900-tallet blev ideen om et dansk institut i Rom flere gange taget op. Det var ikke mindst inspireret af oprettelsen af det svenske institut i Rom i 1926 – i øvrigt med hjælp fra både Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet. Efter 2. verdenskrig kom der imidlertid gang i at realisere planerne, og Danmark fik i 1956 endelig sit institut i Rom

Carlsbergfondet har finansieret opførelse og indretning af Det danske Instituts domicil, støttet Dronning Ingrids romerske Fond og støttet med stipendier gennem tiden. Det har gjort det muligt for et stort antal forskere at berige deres studier gennem et frugtbart samspil mellem danske og romerske ophold. Forskernes primære videnskabelige område er humaniora, herunder arkæologi, filologi og kunst, litteratur og teaterhistorie.

Kay Fiskers bygning

Det Danske Institut i Roms domicil blev skænket af Carlsbergfondet i 1961 i forbindelse med Bryggerens 150-års fødselsdag den 2. september. Den internationalt anerkendte arkitekt Kay Fisker fik til opgave at tegne bygningen, som blev officielt indviet den 24. oktober 1967 af Kong Frederik IX og Dr. Ingrid. Kay Fisker nåede dog aldrig at se den færdige bygning, da han døde i juni 1965, men husets markante arkitektur nyder stadig - og i stigende grad - international opmærksomhed. Udover Carlsbergfondet har også Ny Carlsbergfondet givet betydelig støtte til indretning af bygningen og har siden da bidraget med kunstværker.

Bygningen er siden opførelsen blevet restaureret og ombygget flere gange, senest i 2022. Carlsbergfondet har gennem tiden støttet flere ombygninger og restaureringer af instituttet.

Kay Fiskers bygning til Det Danske Institut i Rom på adressen Via Omero 18.

Projektstøtte, stipendier og legater

Carlsbergfondet har gennem tiden støttet en række større forsknings- og udgravningsprojekter, herunder udgravningen af en kejserlig villa ved Nemi-søen syd for Rom og projektet Cultural Encounter as a Precondition for European Identity, om den italienske renæssancehumanismes betydning for Nordeuropa.

Dronning Ingrid var ærespræsident for Det Danske Institut i Rom og stiftede Dronning Ingrids romerske Fond, som årligt stiller et beløb til rådighed for instituttets bestyrelse til uddeling af stipendier, afholdelse af studieudflugter og biblioteksformål. Siden 2011 har H.M. Dronning Margrethe II været protektor for instituttet. Hvert år uddeles - i forbindelse med Dronningens fødselsdag den 16. april - Prinsesse Margrethes legat, der gives til studier ved Det Danske Institut i Rom.

Dronning Ingrids romerske Fond

Carlsbergfondet oprettede i 2011 et postdoc-stipendium til forskning ved Det Danske Institut i Rom. Fondet oprettede endvidere i 2012 i anledning af Dronningens 40-års regentjubilæum Dronning Margrethe den II’s Rom-stipendium til studier i romersk arkæologi.

Dronning Margrethes Romerske Pris

I 2015 uddelte Carlsbergfondet første gang Dronning Margrethes Romerske Pris. Prisen gives med det formål at styrke og hædre den forskning, der udføres ved eller med tilknytning til Det Danske Institut i Rom. Prisen gives for en fremragende videnskabelig indsats af en aktiv, fortrinsvis dansk forsker, inden for et fagområde, der har relevans for Det Danske Institut i Roms virke. 

Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med instituttets årsfest, hvor prismodtageren holder festtalen. Talen publiceres efterfølgende i Analecta Romana Instituti Danici. 

Prismodtagere

2023: Patrick Kragelund, dr.phil. & ph.d.
2022: Erling Strudsholm, lektor
2021: Rubina Raja, professor
2020: Ikke uddelt pga. corona
2019: Maria Fabricius Hansen, dr.phil.
2018: Jan Kindberg Jacobsen, ph.d.
2017: Christine Jeanneret, ph.d.
2016: Lars Bøje Mortensen, professor
2015: Lene Østermark-Johansen, lektor