* | Carlsbergfondet
Til bevillingsoversigt

Erindringer 1971-2009

Forskningsinfrastruktur

Summary

Formålet med projektet er særligt at beskrive beslutningsprocesserne bag periodens politiske begivenheder og belyse, hvordan beslutninger træffes i krydsfeltet mellem embedsmandsniveauet og det politiske niveau. 

Det er min forventning, at et sådant værk ikke blot vil have interesse for politisk og historisk interesserede læsere, men at det også vil være anvendeligt i undervisningsøjemed på universitetsniveau.