* | Carlsbergfondet
Til bevillingsoversigt

Tekstkritisk, kommenteret udgave af H.C. Ørsteds hovedværk, Aanden i Naturen, fra 1850

Publicering

Summary

Projektets formål har været at publicere den første tekstkritiske og kommenterede udgave af H.C. Ørsteds hovedværk, Aanden i Naturen (1849-50). Værket består af en række afhandlinger, som sammenfatter Ørsteds naturfilosofi. Det er et hovedværk i dansk lærdomshistorie, præget af guldalderens kulturelle ideal om en enhed af samfundsliv, religion, kunst, politik og videnskab, og samtidig båret af Ørsteds stadige bestræbelse på at oplyse sine læsere om naturens indretning og naturvidenskabens landvindinger. 

Tekstudgivelsen er forestået af Finn Gredal Jensen. Udgaven er forsynet med en efterskrift ved C.H. Koch og kommentarer ved Finn Gredal Jensen og C.H. Koch. Udgaven formidler således Ørsteds filosofiske og naturvidenskabelige tekster for det 21. århundredes læsere.