Til bevillingsoversigt

Fagligt seminar ved afslutningen af Dansk Sproghistorie 1-6

Konferencer

Summary

Med afholdelsen af seminaret ønsker Det Danske Sprog- og Litteraturselskab at markere afslutningen af projektet Dansk Sproghistorie 1-6 på værdig vis. Det er vores håb at samle de knap 90 eksperter der har bidraget til det store værk. Seks af forskerne er inviteret til at præsentere nye indsigter baseret på deres respektive kapitler i Dansk Sproghistories seks bind. Seminaret ønskes afholdt torsdag den 16. juni 2022 i Carlsberg Akademi – en smuk ramme for afslutningen af et projekt som Carlsbergfondet har støttet siden dets begyndelse i 2003. Det er vores håb at vi kan afrunde seminaret med en middag for det store bogværks mange bidragydere.

SSR

Sprogets betydning for national identitet, for vores opfattelse af det at være dansker, rækker fra Jellingstenens udsagn om danerne og til nutidens samfund med den omfattende indvandring til Danmark. Dansk Sproghistorie 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.