Til bevillingsoversigt

Scientific Traditions in the Ancient Mediterranean and Near East

Publication

Summary

Projektet Scientific Papyri from Ancient Egypt har til formål at undersøge og offentliggøre en række hidtil ukendte videnskabelige papyri fra oldtidens Ægypten. Teksterne befinder sig i Papyrus Carlsberg Samlingen på Københavns Universitet. De spænder over 2000 år, fra det 15. årh. f.Kr. til det 6. årh. e.Kr., og er nedfældet på skrifterne hieratisk, demotisk, græsk og koptisk. De fleste af teksterne er affattet på det oldægyptiske sprog og udgør den største samling af faraonisk medicinsk og astrologisk litteratur i verden. Der er tale om et særdeles vigtigt materiale, der bl.a. inkluderer den ældste håndbog i balsamering samt emner som gynækologi, øjen- og hudsygdomme og meget mere. Astrologien omfatter bl.a. et værk vedrørende stjernen Sirius, der blev anvendt helt op til moderne tid.