Til bevillingsoversigt

Kunstig Intelligens Bagfra

Publication

Summary

Bogen adresserer centrale problematikker, som knytter sig til kunstig intelligens. Den giver den brede befolkning indsigt i, hvordan kunstig intelligens både skaber en bedre verden og kan risikere at bidrage til øget ulighed og afhængighedsskabende teknologier. Danmark er en af verdens mest digitaliserede lande, og da kunstig intelligens vil øge sin indflydelse i samfundet i de kommende år, er det vigtigt at opbygge tillid til teknologierne. En sådan tillid kan kun forekomme, hvis teknologiernes kompleksitet formidles til offentligheden. Bogen formidler disse muligheder og problematikker i et let forståeligt sprog, hvor også læseren uden kendskab til området kan være med.