Til bevillingsoversigt

Brecht og danskerne

Publication

Summary

"Brecht og danskerne. Fra premieren på ”Laser og Pjalter” i 1930 til Ruth Berlaus død i 1974. Hans Chr. Nørregaard (1943-2019) var en internationalt anerkendt ekspert på sit felt, blev ofte opsøgt af udenlandske Brecht-forskere og deltog gentagne gange i konferencer i udlandet, i reglen som inviteret taler – således også i Brecht-Haus i Berlin. Hans efterladte manuskript, som forelå helt gennemarbejdet ved hans død handler naturligvis om Bertolt Brecht, men det handler også om danskerne i et omfang og i en dybde, som gør det til en vigtigt stykke dansk teater- og kulturhistorie, i særdeleshed om 1930’erne. ""Værket er helt igennem pålideligt i sine informationer, og det er præcist i sine vurderinger. Og grænsen mellem det ene og det andet er stedse klart markeret."" Prof. Per Øhrgaard."