Til bevillingsoversigt

Utopien om det frie menneske. Historien om kulturradikalismen

Monograph Fellowships

Summary

Formålet med bogen er et give en samlet fremstilling af den kulturradikale strømning i dansk og nordisk kultur med særlig fokus på dens væsentligste bidrag inden for områder som litteratur og idédebat, design og arkitektur, pædagogik og seksualmoral. Antagelsen er at kulturradikalismen udgør en afgørende faktor i tilblivelsen og forståelsen af det moderne Danmark, men samtidig er den til stadighed blevet kritiseret som både subversiv og udansk. Heri ligger et paradoks, der kalder på en nærmere undersøgelse. Gennem analyser af værker af en række ikoniske og kanoniserede forfattere og kunstnere fra det 20. århundrede forsøger bogen at gøre arven op og diskutere hvordan kulturradikale idéer har sat deres præg på moderne dansk kultur og mentalitet.