Til oversigt

VidenSkaber: Nyt formidlingsinitiativ bliver mødested mellem forskere og borgere

Videnskaben skal ud i hverdagen og hverdagen ind i videnskaben. Sådan lyder ambitionen for det nye formidlingsinitiativ VidenSkaber, der lanceres i dag med aktiviteter i store dele af Danmark på programmet. VidenSkaber gennemføres og ledes af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Hvordan ved vi det?

Et storstilet, nyt videnskabsformidlingsinitiativ VidenSkaber skal over de kommende tre år bidrage til at svare på netop dét spørgsmål, når forskere og borgere sættes i stævne gennem workshops, debatter og talks.

Formålet med VidenSkaber er at bringe videnskaben ud i hverdagen og invitere hverdagen ind i videnskaben. Håbet er, at flere får indsigt i, hvordan videnskaben fungerer, og hvordan den kan bidrage, når der skal findes løsninger på samfundets store udfordringer. Initiativet skal hvert år kulminere i en stor ”finale”, der i år afholdes på Nationalmuseet i København i januar 2024.

Årets tema: hvordan skal vi bo i fremtiden?

Hvert års VidenSkaber har sit eget tema, som i 2023 er ”Hvordan skal vi bo i fremtiden?”. Her bliver der blandt andet sat fokus på, hvordan hjemmet og det byggede miljø påvirker vores sundhed, former vores fællesskaber og sætter aftryk på klimaet.

I oktober måned er det muligt at deltage i events om alt fra fremtidens bæredygtige haver til hjemmets og familiens betydning i historien. Bliv også klogere på emnet sundhed og indeklima og få et bud på, hvordan national identitet og europæisk fællesskab vil tage sig ud i fremtiden.

I alt er der planlagt følgende aktiviteter under overskriften ”Hvordan skal vi bo i fremtiden?”:

• Fem workshops inviterer borgere til at spille deres erfaringer op mod forskeres viden om, hvordan vi skal bo i fremtiden

• Fire debatter inviterer borgere ind som deltagende publikum, når en moderator udfordrer forskere på tværs af videnskaberne

• Fire forskere deler deres viden, når vi livestreamer fra ’Ideernes, visionernes og demokratiets festival’, arrangeret af Ræson

• Den store finale den 22. januar 2024, hvor videnskaben fejres, og der samles op på indsigterne fra årets mange aktiviteter

Gå til programmet for VidenSkaber 2023

Fra Odense til Holstebro, fra Varde til Høje Taastrup

VidenSkaber, der gennemføres og ledes af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden. Initiativet løber til og med 2025.

Årets partnere på VidenSkaber er blandt andet Folkeuniversitetet, flere boligforeninger, en række lokale museer, Nationalmuseet i København, Ræson og Videnskab.dk. VidenSkaber kommer i 2023 både til Aalborg, Odense, Høje-Taastrup, Holstebro, Varde, København, Aarhus og Herning.
Til oversigt