Tuborgfondet | Carlsbergfondet
Til oversigt

Tuborgfondet

Tuborgfondet arbejder for at styrke unges stemme, engagement og deltagelse i samfundets fællesskaber. Det gælder navnlig fællesskaberne i foreningslivet, lokalområder og på arbejdsmarkedet.

Siden Tuborgfondet blev oprettet som en almennyttig fond i 1931 har fondet støttet en mangfoldighed af initiativer, som har bidraget til at bygge bro mellem sektorer, og som har samlet mennesker på nye måder.

Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Det ligger godt i tråd med Carlsbergfondet, som også har et samfundsnyttigt formål.

Tuborgfondets strategiske fokus er at arbejde for at styrke unges stemme, engagement og deltagelse i samfundets udvikling og fællesskaber i organisationer, lokalområder og på arbejdsmarkedet.

Gennem samarbejde med civilsamfundets ildsjæle, organisationer, foreninger og virksomheder, som enten er drevet af unge eller som sætter unge i centrum og tager udgangspunkt i deres behov, ressourcer og idéer, ønsker Tuborgfondet at bidrage til, at alle unge bliver en del af fællesskabet.

Tuborgfondet fokuserer på tre indsatsområder, som på hver deres måde er med til at styrke unges evne til at udvikle og deltage i fællesskaber. De tre indsatsområder er; Unges jobmuligheder, Unges samfundsengagement og Åbne fællesskaber.

På tværs af de tre indsatsområder har Tuborgfondet fokus på at bidrage til at udbrede verdensmålene blandt unge mennesker globalt og styrke mangfoldigheden i den danske musikbranche. Det gør fondet gennem to programmer Together Towards The Global Goals og Tuborgfondet Musikhjælp.

Tuborgfondet ønsker at bidrage til, at flere unge engagerer sig i verdensmålene og støtter gennem programmet Together Towards The Global Goals initiativer, der udbreder viden om og afprøver nye metoder til at engagere unge i verdensmålene og som samtidig fremmer socialt entreprenørskab omkring verdensmålene.

Det støtter Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter både lokale initiativer og større projekter, som er drevet af frivillige ildsjæle og som ligger indenfor fondets tre indsatsområder.

Tuborgfondet støtter projekter med mindre donationer og indgår i større og længerevarende partnerskaber omkring udvikling og afprøvning af nye metoder og løsninger på aktuelle samfundsproblemer som fx arbejdsløshed, ulighed, manglende indflydelse eller sociale netværk blandt unge.

Fondet lægger vægt på, at projekterne bidrager til øget diversitet og mangfoldighed i samfundets fællesskaber – herunder også på arbejdsmarkedet. Samtidig er det vigtigt, at projekterne fremmer vidensdeling i civilsamfundet og samarbejdet på tværs af sektorer og organisationer.

Tuborgfondet uddeler årligt ca. 35-40 millioner kroner.

Tuborgfondet støtter mange forskellige initiativer i musikbranchen. Med programmet Tuborgfondet Musikhjælp ønsker fondet at bidrage til at flere unge talenter engagerer sig i musikken og til en mere mangfoldig musikbranche. Tourbusserne er et led i programmet, hvor solister og bands kan søge om at låne en tourbus, når de skal ud og spille koncerter.Til oversigt