Til oversigt

Tuborgfondet

Tuborgfondet styrker unges muligheder for at realisere deres drømme og idéer sammen med andre unge og få indflydelse på fremtidens bæredygtige samfund. For unges handlekraft er afgørende for, at vi som samfund og erhvervsliv bliver ved med at udvikle os.

Siden Tuborgfondet blev oprettet som en almennyttig fond i 1931 har fondet støttet en mangfoldighed af initiativer, som har bidraget til at bygge bro mellem sektorer, og som har samlet mennesker på nye måder.

Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Det ligger godt i tråd med Carlsbergfondet, som også har et samfundsnyttigt formål.

Tuborgfondet forstærker unges muligheder for i fællesskab at gøre en forskel og finde nye løsninger.

Tuborgfondet støtter iværksætterne, ildsjælene og forandringsagenterne. Dem, der bringer flere ind i fællesskabet, udvider potentialet og baner vejen for, at flere unge opfylder deres drømme, dannes til arbejdslivet og får indflydelse i samfundet.

Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der styrker ungdommens muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

Tuborgfondet får sine midler fra Carlsbergfondet, som fondet siden 1991 har været en del af, og uddelingsmidlerne kommer fra aktieafkastet fra Carlsberg A/S. Det årlige uddelingsbeløb afhænger af, hvor mange penge Carlsbergfondet uddeler, da Tuborgfondet fast får 13% af Carlsbergfondets årlige uddelingsbeløb.

For danske unge er klimakrisen det absolut største samfundsproblem i disse år. Behovet for en grøn omstilling understreges ugentligt af nye målinger af bl.a. rekordhøje koncentrationer af drivhusgasser og en biodiversitet i frit fald. Tuborgfondet ønsker at bidrage til, at flere unge engagerer sig i verdensmålene og med indsatsområdet Entreprenørskab – rum for grønne idéer, er der mulighed for at søge støtte til bæredygtige projekter og initiativer.

Det støtter Tuborgfondet

Tuborgfondets målgruppe er unge i alderen 16-30 år, og fondet støtter unge og organisationer, der forstærker unges mod, handlekraft og indflydelse inden for fire indsatsområder: Arbejdsmarked, Entreprenørskab, Demokrati og Kreative Erhverv.

Tuborgfondet har de seneste år uddelt 70-90 mio. kroner til aktiviteter indenfor de fire indsatsområder, og som gavner samfundet og særligt dansk erhvervsliv.

Der kan søges op til 100.000 kr. via Drømmepuljen eller over 100.000 til projektstøtte. Der kan søges året rundt, og der er ikke nogen frist for at sende en ansøgning

Derudover har fondet en række puljer i løbet af året som annonceres, når de er aktuelle.

Tuborgfondet Musikhjælp samler en række initiativer, der støtter flere unge i at gøre musikken til en levevej. Vi ønsker at flere forskellige unge talenter engagerer sig i musikken, og vi drømmer om en mere mangfoldig musikbranche.Til oversigt