Til oversigt

Bestyrelsens forretningsorden

Carlsbergfondets bestyrelse har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Forretningsordenen redegør for:

Forretningsorden for fondsbestyrelsen

Se hele forretningsordenen (PDF)

 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning
 2. Bestyrelsens konstituering
 3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder
 4. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt
 5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder
 6. Bestyrelsesmedlemmernes og direktionens inhabilitet
 7. Beslutningsdygtighed
 8. Forhandlingsprotokol
 9. Tegningsregel
 10. Bestyrelsens opgaver og pligter
 11. Uddelinger
 12. Årsregnskab og årsberetning
 13. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne
 14. Ændringer i forretningsordenen

Principper for godt bestyrelsessamarbejde

1. Identitet

Vi omfavner formålet, historien og principperne, der har været grundlaget for Carlsbergfamilien siden 1847, som gør os unikke

2. Ejerskab

Vi forstår vores rolle og ansvar for Carlsbergfondets engagerede ejerskab i Carlsberg A/S og forpligter os til at gøre opmærksom på potentialer og risici i Carlsbergfondets øvrige aktiviteter

3. Ordentlighed

Vi interagerer altid med gensidig respekt for hinanden og lægger modigt viden og holdninger på bordet - og giver vores kollegaer plads til at gøre det samme

4. Konsensus

Vi søger altid konsensus i bestyrelsens beslutninger og repræsenterer disse som én samlet bestyrelse - uanset individuelle meningsforskelle inden for bestyrelseslokalets vægge

5. Åbenhed

Vi arbejder aktivt med inklusion gennem åbenhed i vores kommunikation med omverdenen og bringer viden og kompetencer i spil i bestyrelsesarbejdet

6. Kompetencer

Vi arbejder aktivt med at bruge vores brede pallette af viden og erfaringer og samtidig skabe de bedste rammer for udvikling af nye kompetencer i fællesskab og individuelt

7. Sparring

Vi udvikler og skaber fremdrift i Carlsbergfondet ved at give konstruktiv feedback og sparre med hinanden og sekretariatet om alt fra det strategiske sigte til personlig udvikling

8. Kollegaskab

Vi værdsætter og investerer i det gode kollegaskab - både i relation til bestyrelsesmedlemmerne og sekretariaterne i CarlsbergfamilienTil oversigt