Til oversigt

Honorarer og vederlag

Medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse honoreres med et fast vederlag. Vederlagene fastsættes i overensstemmelse med Fondets fundats af bestyrelsen og godkendes af Videnskabernes Selskab.

Forpersonen honoreres i henhold til Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd med videre, dog med reduktion af den aflønning, som forpersonen måtte oppebære for sin fortsatte universitetstilknytning.

Fondets bestyrelsesmedlemmer modtog for 2021 et samlet vederlag på 3.588.000 kr. for varetagelse af arbejdet i Carlsbergfondet og et samlet vederlag på 3.810.000 kr. for bestyrelsesarbejdet i Carlsberg A/S.

De aktuelle vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og forpersonen fremgår af nedenstående tabel.

Læs mere i Carlsbergfondets årsrapporter her

   
 Carlsbergfondet 

 
Carlsberg-koncernen 

2021  2020 2021  2020
Flemming Besenbacher (forperson) 1.732 1.698 1.850 1.850
Søren-Peter Fuchs Olesen 464 464 570 570
Lars Stemmerik 464 464 410 410
Majken Schultz* 464 464 410 410
Carl Bache 464 464 570 570
  3.588 3.554 3.810 3.810

*Professor Majken Schultz blev forperson i Carlsbergfondet per 1. januar 2022

Videnskabernes Selskab har godkendt, at bestyrelsesmedlemmer i Carlsbergfondet i 2022 modtager et vederlag på kr. 415.000 (grundhonorar), at næstforpersonen modtager et vederlag på 1,5 gange grundhonoraret, samt at forpersonen modtager et vederlag på 3,5 gange grundhonoraret.Til oversigt