Skatteforhold | Carlsbergfondet

Skatteforhold

Fondsbeskatningsloven

Carlsbergfondet er skattepligtig efter samme regler som danske aktie- og anpartsselskaber og fondet er desuden omfattet af Fondsbeskatningsloven.

Fondets øvrige indtægter uddeles i form af forskningsbevillinger (afdeling B) og bevillinger til fondets øvrige afdelinger (Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Tuborgfondet).

Fondet fradrager uddelinger til bevillinger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Alle Carlsbergfondets indtægter er uddelt til fundatsmæssige formål, hvorfor den skattepligtige indkomst udgør 0 kr.

Læs mere i Carlsbergfondets årsrapporter her