Majken Schultz

Bestyrelsesforkvinde

Professor, Phd, Institut for Organisation, Copenhagen Business School.
International research fellow, Centre of Corporate Communication, Saïd Business School,
Oxford University.

Født 28. oktober 1958. 

Indvalgt i 2019, nuværende valgperiode udløber 2027. 

Andre hverv:

  • Carlsberg A/S, næstforkvinde
  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesforkvinde
  • Faxehus ApS, bestyrelsesforkvinde
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesforkvinde
  • Dr. Ingrids romerske Fond, bestyrelsesforkvinde
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesforkvinde
  • Realdania, næstforkvinde

Udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats. Samfundsvidenskab. 

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen