Majken Schultz

Bestyrelsesforperson

Professor, Ph.d, Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

Født 28. oktober 1958. 

Indvalgt i 2019, nuværende valgperiode udløber 2027. 

Andre hverv:

  • Carlsberg A/S, næstforperson
  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesforperson
  • Faxehus ApS, bestyrelsesforperson
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesforperson
  • Dr. Ingrids romerske Fond, bestyrelsesforperson
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesforperson
  • Realdania, næstforperson

Udpeget fra den samfundsvidenskabelige klasse af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen