Majken Schultz | Carlsbergfondet

Majken Schultz

Bestyrelsesmedlem

Professor, ph.d. Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Født 28. oktober 1958

Indvalgt i 2019. Valgperiode udløber 2022. Erfaring fra en række bestyrelser, herunder Bang & Olufsen, Danish Crown og Realdania. Desuden stiftende medlem af Bestyrelsesforeningen og underviser på CBS’s bestyrelsesuddannelser.
Indtræder i Carlsberg A/S’s bestyrelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling 2019.