Susanne Mandrup

Bestyrelsesmedlem

Professor, ph.d. (naturvidenskab), Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet.

Født den 3. juni 1962.

Indvalgt 2022, nuværende valgperiode udløber 2025.

Andre hverv: 

  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesmedlem
  • Faxehus ApS, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesmedlem
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Laboratoriums tilsynskomité, medlem

Udpeget fra den naturvidenskabelige klasse af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats.
Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen