The Carlsberg Papyri, volume 17

Navn på bevillingshaver

Kim Ryholt

Titel

Professor

Institution

University of Copenhagen

Beløb

DKK 111,000

År

2023

Bevillingstype

Publication

Resumé

Videnskabelig publikation af to sjældne oldægyptiske medicinske tekster fra Papyrus Carlsberg Samlingen på Københavns Universitet. To af teksterne er skrevet med den hieratiske skrift på en papyrus fra det. 14. årh. f.Kr., men den tredje tekst er skrevet med den langt senere ægyptiske skrift, der benævnes koptisk, i et pergament kodeks fra det 6. årh. e.Kr. Teksterne bidrager begge med vigtig viden om oldtidens lægekunst. En af de ældste tekster, der omhandler fødselsprognoser, er særlig bemærkelsesværdig, da den findes overleveret på tværs af forskellige sprog og kulturer igennem mere end tre årtusinder helt op i det 17. årh. e.Kr.

Tilbage til oversigtssiden