500 MHz NMR-spektrometer med autosampler

Navn på bevillingshaver

Jan Oskar Jeppesen

Institution

University of Southern Denmark

Beløb

DKK 3,000,000

År

2020

Bevillingstype

Research Infrastructure

Resumé

Det er af afgørende betydning, at der forefindes velfungerende NMR-instrumenter, der er dedikeret til syntesekemi på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, hvis instituttets internationalt anerkendte forskning indenfor organisk kemi, medicinalkemi, supramolekylær kemi og biouorganisk kemi skal opretholdes. Instituttets nuværende 400 MHz NMR-spektrometer er snart 12 år gammelt og har i over 10 år fungeret som instituttets arbejdshest, men har på det seneste haft alvorlige driftsforstyrrelser. Det er kun et spørgsmål om tid, før det må udfases, da det på grund af alder ikke er økonomisk rentabelt at reparere eller opgradere instrumentet. Bevillingen skal derfor bruges til indkøb af et nyt og moderne 500 MHz NMR-spektrometer med autosampler.

Tilbage til oversigtssiden