How do soil invertebrates survive thermal extremes?

Navn på bevillingshaver

Martin Holmstrup

Institution

Aarhus University

Beløb

DKK 240,000

År

2020

Bevillingstype

Research Infrastructure

Resumé

Hovedparten af jordens dyrearter er vekselvarme og derfor stærkt påvirket af temperaturer i deres miljø. De tiltagende klimaændringer har forøget interessen for studier af temperaturtilpasninger, og det er vigtigt at undersøge hvorvidt kapaciteten af disse tilpasninger vil kunne sikre biodiversitet og bestande i fremtiden. Klimaændringerne i Arktis forventes langt at overstige andre områder, men selv om det bliver varmere, kan dette paradoksalt nok også føre til øget kuldepåvirkning af dyr, der overvintrer i eller på jorden pga. manglende snedække. I dette projekt vil vi undersøge fysiologiske tilpasninger til kulde, fryse-tø cykler og varme. Dermed får vi ny viden om fysiologiske mekanismer, evolutionære betingelser og hvorvidt fremtidig tilpasning til klimaændringer er mulig.

Tilbage til oversigtssiden