A Danish doctoral dissertation on Henrik Nordbrandts oeuvre

Navn på bevillingshaver

Louise Mønster

Institution

Aalborg University

Beløb

DKK 710,458

År

2021

Bevillingstype

Monograph Fellowships

Hvad?

Formålet med projektet er at skrive en disputats om Henrik Nordbrandt, hvis forfatterskab udgør et højdepunkt i moderne digtning og har høstet stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Nordbrandts forfatterskab er ikke ubeskrevet, men der mangler en samlet, dybdeborende undersøgelse, der følger forfatterskabets udvikling fra Nordbrandt udgav sin første digtsamling i 1966 og frem til i dag, og som medtænker de senere værkers politisk engagerede og autobiografiske dimensioner samt reflekterer forfatterskabet i en international kontekst.

Hvorfor?

En disputats om Nordbrandts forfatterskab vil give mulighed for såvel at kortlægge et af dansk litteraturs vigtigste lyriske forfatterskaber som at diskutere en række centrale æstetiske, psykologiske, eksistentielle, filosofiske og politiske problematikker, der har præget tiden fra midten af det 20. århundrede og frem. Nordbrandt er født kort før Anden Verdenskrigs afslutning i 1945, og både hans personlige historie og almene forhold i tiden afspejles i hans værker. Hans forfatterskab er ofte blevet fremhævet for dets særegne lyriske sprog og inspiration fra mere eksotiske kulturområder, men en mindre belyst årsag til dets appellerende karakter er også, at det udgør en prisme for diskussion af grundlæggende aspekter, der optager det moderne og senmoderne menneske.

Hvordan?

Nordbrandts forfatterskab er kendetegnet ved på én gang at kredse om en række genkommende elementer og at være i stadig bevægelse. På tværs af digtsamlingerne, der udgør den absolutte kerne i hans produktion, finder man mange motiviske, tematiske og æstetiske fællestræk, hvilket giver forfatterskabet et enhedsligt præg, men man oplever også, hvordan alle ansatser til samling, stabilitet og entydighed undermineres. Projektet vil anskue forfatterskabet i dets komplekse vekslen mellem identitet og ikke-identitet, og disputatsen vil blive bygget op omkring kapitler, der forholder sig kronologisk til udviklingen i forfatterskabet, samtidig med at der optegnes linjer på tværs af det samlede værk.

Tilbage til oversigtssiden