Integration Trajectories of Immigrant Descendants in the Educational System: A longitudinal study of transition from public schools and Muslim free schools to upper secondary education

Navn på bevillingshaver

Per Mouritsen

Institution

Aarhus University

Beløb

DKK 375,400

År

2021

Bevillingstype

Research Infrastructure

Resumé

TIDE-projektet undersøger hvordan muslimske elever fra både muslimske friskoler og folkeskolen, sammenlignet med etnisk danske elever, klarer overgangen til ungdomsuddannelser fagligt, trivselsmæssigt, og med hensyn til medborgerlig integration. Mens et tidligere projekt When do Children of Immigrants Thrive? viste at muslimer i friskolen faktisk klarer sig lidt bedre end muslimer i folkeskolen, ser TIDE på langtidseffekterne af den oprindelige skolekontekst og betydningen af den nye (også for danske elever). Undersøgelsen vender tilbage til de samme elever og vil blandt andet kunne afdække om fordele ved en 'beskyttet' (friskole)kontekst varer ved, eller om muslimer, der er vant til det at skulle tilpasse sig som minoritet, er bedre rustede til omstillingen.

Tilbage til oversigtssiden