Afslutningen af Dansk Sproghistorie 1-6

Navn på bevillingshaver

Karen Skovgaard-Petersen /DSL

Titel

Director

Institution

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Beløb

DKK 95,900

År

2022

Bevillingstype

Conferences

Resumé

Med afholdelsen af seminaret ønsker Det Danske Sprog- og Litteraturselskab at markere afslutningen af projektet Dansk Sproghistorie 1-6 på værdig vis. Det er vores håb at samle de knap 90 eksperter der har bidraget til det store værk. Seks af forskerne er inviteret til at præsentere nye indsigter baseret på deres respektive kapitler i Dansk Sproghistories seks bind. Seminaret ønskes afholdt torsdag den 16. juni 2022 i Carlsberg Akademi – en smuk ramme for afslutningen af et projekt som Carlsbergfondet har støttet siden dets begyndelse i 2003. Det er vores håb at vi kan afrunde seminaret med en middag for det store bogværks mange bidragydere.

Tilbage til oversigtssiden