Ind i Videnskaben

Navn på bevillingshaver

Marie Louise Nosch

Titel

Project manager

Institution

Videnskabernes Selskab

Beløb

DKK 3,500,000

År

2022

Bevillingstype

Strategic Grants

Resumé

Formålet med Ind i Videnskaben er at give både den nysgerrige og den skeptiske dansker en forståelse for, hvordan videnskabelig viden skabes i en løbende, dialogbaseret proces – og derigennem skabe større accept af værdien af videnskabelig viden i den offentlige debat og politiske beslutningsprocesser. Målet er derfor at give konkret indsigt i, hvordan forskellige fagområder samler og bearbejder viden, og hvordan fagene kan belyse et emne fra forskellige og komplementære vinkler. Projektet skal give målgrupperne indsigt i den diversitet af løsninger og tilgange som videnskab har til rådighed, og engagere og invitere målgrupperne til at tage stilling til, hvilke løsninger de vil prioritere.

Tilbage til oversigtssiden