Radical religious women in a transnational and interdenominational perspective, 1600-1800

Navn på bevillingshaver

Juliane Engelhardt

Titel

Associate Professor

Institution

University of Copenhagen

Beløb

DKK 58,244

År

2023

Bevillingstype

Conferences

Resumé

Konferencen vil samle internationalt førende forskere i radikale religiøse bevægelser i tidlig moderne Europa. Det fælles og samlende tema vil være opfattelser af kønsrelation i den radikale kristne teologi og de praktiske roller især kvinder havde i bevægelserne. Bidragene fra konferencen skal munde ud i en fælles antologi, som gennem sit transnationale og trans-konfessionelle perspektiv vil være banebrydende. Konferencen skal endvidere danne grundlag for videre formaliseret samarbejde gennem fælles ansøgninger til nationale og tværnationale fonde

Tilbage til oversigtssiden